Flag of Asturias.svg AsturianuEditar

Numberal
 <  8 9   > 10
  Cardinal:        nueve
  Ordinal:          novenu
  Ordinal2:         nonu
  Fraccionariu:  novenu
  Prefixu:           enea-
  Prefixu2:          nona-
IX

  SustantivuEditar

  1. (Numberal) Númberu qu'equival a ocho más un.
  2. La cifra que representa esi númberu, que nes arábiques ye 9.
  3. f. pl. Novena hora dende la medianueche o dende'l meudía.
    • El tren apuerta a les nueve.

  TraduccionesEditar

  AxetivuEditar

  1. Ocho más un; que sigue al ocho.

Lang-es.gif EspañolEditar

  NumberalEditar

  1. (Numberal) Nueve.