Flag of Asturias.svg AsturianuEditar

Numberal
 <  14 15   > 16
  Cardinal:        quince
  Ordinal:          decimoquintu
  Ordinal2:         quincenu
  Fraccionariu:  quinceavu
  Coleutivu:       quincena
  Prefixu:           pentadeca-
XV

  SustantivuEditar

  1. Númberu qu'equival a quince más un.
  2. La cifra que representa esi númberu, que nes arábiques ye 15.
  3. f. pl. Quincena hora, les tres de la tarde.
    • El tren apuerta a les quince hores.

  Traducciones

  AxetivuEditar

  1. Catorce más un; que sigue al catorce.

Lang-es.gif EspañolEditar

  NumberalEditar

  1. Quince.

Flag of Galicia.svg GalleguEditar

  NumberalEditar

  1. Quince.