Blue Glass Arrow.svg Mira tamién: trés, très, três

Flag of Asturias.svg AsturianuEditar

Numberal
 <  2 3   > 4
  Cardinal:        tres
  Ordinal:          terceru
  Fraccionariu:  terciu
  Multiplicativu:  triple
  Prefixu:           tri-
III

  SustantivuEditar

 1. (Numberal) Númberu qu'equival a dos más un.
 2. La cifra que representa esi númberu, que nes arábiques ye 3.
 3. f. pl. Tercer hora dende la medianueche o dende'l meudía.
  • El tren apuerta a les tres.

  Otres formes

 • trés, forma acentuada gráficamente que s'usa pa diferenciase de la preposición homónima cuando hai posibilidá d'ambigüedá na llectura.

  TraduccionesEditar

  AxetivuEditar

 1. Dos más un; que sigue al dos.

  PreposiciónEditar

 1. Detrás de, que ta situáu a les espaldes de
 2. Depués de, que sigue, nuna serie, a otru.

  Traducciones

Flag of Catalonia.svg CatalánEditar

  NumberalEditar

 1. (Numberal) Tres.

Lang-es.gif EspañolEditar

  NumberalEditar

 1. (Numberal) Tres.

Flag of Galicia.svg GalleguEditar

  NumberalEditar

 1. (Numberal) Tres.