Flag of Asturias.svg AsturianuEditar

Numberal
 <  13 14   > 15
  Cardinal:        catorce
  Ordinal:          decimocuartu
  Ordinal2:         catorcenu
  Fraccionariu:  catorceavu
  Prefixu:           tetradeca-
XIV

  Nome comúnEditar

  1. Númberu qu'equival a trece más un.
  2. La cifra que representa esi númberu, que nes arábiques ye 14.
  3. f. pl. Catorcena hora, les dos del meudía (de la tarde).
    • El tren apuerta a les catorce hores.

  Traducciones

  AxetivuEditar

  1. Trece más un; que sigue al trece.

Lang-es.gif EspañolEditar

  NumberalEditar

  1. Catorce.

Flag of Galicia.svg GalleguEditar

  NumberalEditar

  1. Catorce.